Tepelná čerpadla

Celosvětovým trendem se stává maximální využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění budov a ohřev teplé vody.  Negativní dopad neobnovitelných zdrojů energie (např. fosilních paliv) na přírodní prostředí je prokázaný. Vzrůstá zájem o alternativní zdroje energie, které mají příznivý dopad na naše okolí. Jsou rovněž ekonomickým řešením, které umožňuje ušetřit provozní náklady spojené s vytápěním objektů. Jedním z těchto moderních zdrojů tepla jsou tepelná čerpadla, jeden z nejúčinnějších a nejekologičtějších systémů vytápění budov.

Naše společnost poskytuje kompletní služby v oblasti prodeje a montáže vzduchových tepelných čerpadel, tzn. vzduch – voda. Jedná se o technologie ZUBADAN a Power Inverter od výrobce Mitsubishi Electric. Tyto výrobky mají špičkové technické parametry, vysokou spolehlivost a vysokou účinnosti výroby tepla v našich klimatických podmínkách.


Společně s navrženým zdrojem tepla zajistíme:
  • návrh, dodání a instalaci topného systému a ohřevu teplé užitkové vody
  • regulaci a ovládání systému, včetně možnosti dálkového ovládání pomocí chytrého zařízení
  • doplnění úpravny vody pro zabránění vzniku usazenin z vodního kamene z důvodu nadměrné tvrdosti vody
  • doplnění solárními systémy pro podporu vytápění či ohřevu teplé vody
Použití tepelného čerpadla má mnoho výhod. Nejvýraznějšími faktory jsou snížení provozních nákladů na výrobu tepla a ochrana životního prostředí. V místě provozu nevznikají žádné výpary, při výrobě tepla není znečišťován vzduch. Tepelná čerpadla mají širokou možnost uplatnění, jejich instalace je možná v jakékoliv budově. Tepelná čerpadla jsou multifunkční zařízení, které umožňuje budovu v zimě vytápět a v létě ji chladit. Jedná se o bezpečný způsob výroby tepla, není zde žádné nebezpečí výbuchu, ke kterému může dojít u některých jiných topných systémů, např. u plynového vytápění. Tepelná čerpadla se snadno udržují a nevyžadují stálou kontrolu a servis, což zvyšuje pohodlí při jejich používání.